RECORDATORI: CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Us informem que, d'acord amb el que disposen els articles 30 i 32 dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de Catalunya publicats al DOGC número 5460 de 8 de setembre de 2009 en relació amb els apartats c), d) i k) de l'article 29 dels Estatuts, i de conformitat amb els acords presos en la reunió de la Junta de Govern del dia 26 de gener de 2023, la Sra. Mireia Sala i Torrent, Degana del CLC, convoca tots els col·legiats a participar a l'Assemblea General Ordinària i a l'Assemblea General Extraordinària, que se celebraran el proper dia 31 de març de 2023.

Trobareu les convocatòries a l'enllaç següent:
RECORDATORI: 16es JORNADES INTERDISCIPLINARS CATALANES DE RESIDÈNCIES DE GENT GRAN

Els propers dies 12 i 13 de maig de 2023 celebrarem les 16es Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de Gent Gran.

Podeu formalitzar la vostra inscripció i presentar treballs en format pòster.

Els col·legiats del CLC disposen d'un descompte. Trobareu més informació a l'enllaç següent:
OFERTA DE FEINA: Es busca logopeda a Tordera (Barcelona)

Centre privat busca logopeda a jornada parcial per atendre casos de veu, parla, llenguatge i deglució.

Vegeu més detalls d'aquesta oferta i 14 ofertes noves a la borsa de feina del Col·legi, a l'àrea col·legial. 
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE MADRID

El Colegio de Logopedas de Madrid organitza el curs Intervención en los trastornos de los sonidos del habla (TSH), a càrrec de Celia Teira i Nuria Polo, per els dies 5 i 6 de maig en format presencial.

Podeu fer la inscripció en el següent enllaç:
RECORDATORI: FORMACIONS SENSE COST 2023

Els col·legiats del CLC tenen accés a diversos cursos sense cost en modalitat d'Aula Virtual més una sessió presencial del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Aquests cursos estan destinats tant a treballadors adscrits al Règim General com a autònoms i persones en situació d'atur.

Trobareu el calendari d'accions formatives sense cost a l'apartat Formació Externa del web del Col·legi, a l'enllaç següent:

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat