HORARI DE SECRETARIA 

Us informem que hem tornat a l'horari d'atenció habitual: de 09:00 a 19:00 h. 
OFERTA DE FEINA: Es busca logopeda a Castellbisbal (Barcelona)

Es busca logopeda especialitzat en trastorns del llenguatge, de la parla i de la comunicació en la infància. 

Vegeu més detalls d'aquesta oferta i 15 ofertes noves a la borsa de feina del Col·legi, a l'àrea col·legial. 
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE MADRID

El Colegio de Logopedas de Madrid ha elaborat el calendari de formació continuada fins al desembre de 2022. 

El podeu consultar a l'enllaç següent:
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE EXTREMADURA

El Colegio de Logopedas de Extremadura organitza el curs Introducción a la Neuromodulación en Logopedia, a càrrec d'Armando Rodríguez Martínez. Els dies 17 i 18 de setembre en modalitat presencial.

Per a inscripcions i més detalls del curs, cliqueu el següent enllaç:
JORNADA: LES DONES PROFESSIONALS COM A AGENTS DE CANVI DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS I DE LES ENTITATS

La Comissió de Dones i d'Igualtat de l'Associació Intercol·legial organitza la Jornada: Les dones professionals com a agents de canvi dels col·legis professionals i de les entitats, conjuntament amb el Departament de Justícia i el Col·legi Notarial de Catalunya. Se celebrarà el proper 14 de setembre a les 16:30 h.

Les inscripcions son gratuïtes i poden formalitzar-se mitjançant un correu electrònic enviat a l'adreça electrònica: cultura@catalunya.notariado.org

Per a inscripcions i més detalls de la jornada, cliqueu el següent enllaç:
JORNADES ASEM CATALUNYA 

L'Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars organitza les jornades Present i Futur de l'atenció a persones amb malalties neuromusculars el proper 17 de setembre al Centre Cívic Convent de Sant Agustí de Barcelona.

En representació del Col·legi de Logopedes col·laborarà la logopeda Judith Ejarque.

Per a inscripcions i més detalls de les jornades, cliqueu el següent enllaç:
FORMACIONS SENSE COST (TARDOR 2022)

Els col·legiats del CLC tenen accés a diversos cursos sense cost en modalitat d'Aula Virtual del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Els continguts van des de l'assessorament sobre creació d'empreses, compliance, eines Google o ús empresarial de les xarxes socials. Aquests cursos estan destinats tant a treballadors adscrits al Règim General com a autònoms i persones en situació d'atur.

Trobareu el calendari d'accions formatives sense cost a l'apartat Formació Externa del web del Col·legi, a l'enllaç següent:
FORMACIÓ GRATUÏTA EN COMUNICACIÓ AUGMENTATIVA (CURS 2022-2023)

El Departament de Drets Socials organitza una formació en Comunicació Augmentativa de 9 hores durant tot el curs. És gratuïta i serà impartida per professionals de la UTAC. Les inscripcions poden fer-se fins al 16 de setembre de 2022. Per a més informació, cliqueu l'enllaç següent:

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat